2023. dec 09.

Elhagyatva: Zobák-akna

írta: KalandZóna
Elhagyatva: Zobák-akna

A Jószerencse már nem elég

img_1232.jpegZobák-akna látta el az országot szénnel, várost építettek köré (és alá is). Ám 2000-ben minden megváltozott, napjainkban pedig a romos, elhagyatott épületek emlékeztetnek az egykor virágzó bányászat emlékére és egy 2014-ben felállított emlékhely amely a városi múzeum mögött található. Nézzünk kicsit a bánya mélyébe: 

img_1302.jpeg
1812-ben Komlón megindultak az egyéni és társas vállalkozások a kőszén kitermelésére:
A reformkorban felgyorsult a felszínközeli bányászat, különösen Széchenyi István gróf kezdeményezésére, aki az Első Dunagőzhajózási Társaság (azaz DGT) megalakulásában játszott kulcsfontosságú szerepet. A DGT osztrák tőkével és a Rothschild-bankház részvételével alakult meg. 
1850-től kezdve nagy területen fejlesztette a bányákat Pécs környékén. Európai színvonalú, gőzgépekkel működő bányákat építettek, 1856-ban pedig vasúton kötötték össze a bányákat a Mohács melletti Duna-kikötővel. 

img_1298.jpeg

A DGT területén templomokkal, iskolákkal és kórházakkal új telepeket hoztak létre és a Monarchia más bányavidékeiről szakképzett bányászokat toboroztak. A termelés gyors ütemben nőtt és a századforduló körüli évtizedekben már elérte az évi 1 millió tonnát. Az I. világháború után Komlón és az északi területeken új bányák jöttek létre, bár színvonaluk elmaradt a DGT modernizált bányáitól.

img_1276.jpeg

Az 1946-os államosítások után a DGT-bányák a Szovjetunió kezelésébe kerültek, a komlói és az észak-mecseki bányák pedig a Magyar Állami Szénbányák irányítása alá tartoztak. 1952 után a bányákat két tröszti szervezetbe tagolták: a Pécsi Szénbányászati Trösztbe és a Komlói Szénbányászati Trösztbe.

img_1266.jpeg

A 1960-as évek elején létrejött a Mecseki Szénbányászati Tröszt, amely 1964-ben megkezdte a Zobák-bánya üzemeltetését, majd 1968-ban az István II. aknát nyitotta meg. 1968-ban a tröszti szervezetet felszámolták, és a vállalat a Mecseki Szénbányák nevet vette fel, melyet 2006-ban felszámoltak. Jelenleg csak egy táblát lehet találni az egyik épületen, melyen ennyi áll: Pécsi Erőmű Rt. Kőszénbánya

img_1270.jpeg

Zobák-akna története feketekőszén mélyműveléses bányászattal 1892-ben három tárnában kezdődött. 1898-tól működött az első függőleges akna. Az altárórendszer kialakítása 1947-1948-ban kezdődött el, amikor nagyszabású bányafejlesztés indult.

img_1274.jpeg

A rendszerhez először a Kossuth I., II. aknák, valamint az Anna-akna csatlakozott, majd később a Zobák-akna, végül pedig a Kossuth IV.-akna is bekapcsolódott. 1952-ben indult meg az intenzív kitermelés a Dunaújvárosban 1954-ben átadott Dunai Vasmű számára. Az első szénvonat 1956 májusában közlekedett a két város között.

img_1257.jpeg

A bányászati tevékenység 2000. január 31-én állt le, ekkor hozták fel az utolsó csille szenet a bányából. Így elmondható, hogy hasonló élete volt, mint a már korábban látogatott és említett István-aknának. Az aknákat tömedékelték, az aknatornyokat lebontották, a drótkötélpályákat megszüntették. Valamint a bánya bezárásának következményeként lényegesen megnövekedett a munkanélküliség aránya, ezáltal Komló népessége is elkezdett csökkenni, mára több mint 5000 lakos hagyta el a bányavárost.

img_1269.jpeg

Komlóra jelentősen kihatott a bányászat, mondhatni erre épült a város. A közel 50 évig virágzó bányában (és azon kívül is) számos dolgozó tevékenykedett, a települést fejlesztették, építgették és rengetegen költöztek  a oda a jobb élet reményében. Mi sem bizonyítja jobban, hogy 1910-ben 1513 lakosa volt, 1951-ben városi rangot kapott, majd a bánya bezárása után egy évvel a népessége 27081 fő volt. A vasútállomás közelében lévő szénosztályozó és teherpályaudvar, valamint a bányavasúti pályaudvar (Komló-Teher és Kossuth-Bányaüzem Altáró pályaudvar) 2005-re lebontásra került. A helyén egy ipari parkot hoztak létre.

img_1277.jpeg

Állunk a Zobák-akna előtt és nézzük, ahogy a múlt idők romjai szétszórtan hevernek a lábunk előtt. A bányászat emlékei szinte érezhetőek a levegőben. Hihetetlen látni és belegondolni, hogy egykor a munka és az ipar szíve volt ez a hely. Most azonban egy elhagyatott szellemvárosként tárul elénk, mivel a sors és az idő kegyetlenül elbánt vele, megfosztva eredeti mivoltától.

img_1278.jpeg

Hihetetlen az is, hogy ahol egykor zajlott a munka, most csak a kihalt tér ami visszhangozza a lépteinket. A felszerelések és gépek, melyek egykor rezegtek és zúgtak, most csak láthatatlan emlékek, amik a falak mögötti csendbe vesztek.  Az elhagyatott területen az évtizedek súlya ül. Az épületek belső terei már csak árnyakat őriznek azokból a napokból, amikor a bányászok munkájukkal életet leheltek ezekbe.

img_1282.jpeg

Nem tudni biztosan, hogy történik-e a területtel valami hasznos, pedig Komlónak nagyon fontos lenne napjaink gazdasági helyzetében a Zobák-aknában és a területben rejlő erőforrások. A probléma az, hogy a területet az ezredforduló elején egy olasz befektető cég vásárolta meg, de azóta sem tett semmit vele. Eredeti tervük szerint lakóparknak kellett volna otthont adnia. Későbbiekben szó esett építő- és faipari vállalkozások telepítéséről is. Azonban ezek közül mindeddig semmi sem valósult meg, kivéve azt a kis részt, amelyet a Komlói Fűtőerőmű Zrt. vásárolt meg, ők 2010 óta üzemeltetnek biomassza erőművet a területen. 

img_1322.jpeg

Még 2015-ben felmerült a bányaterület vásárlási szándéka, azonban abban az időszakban nem sikerült megegyezni a vételárról a tulajdonossal. 2021-ben úgy tűnt, hogy a felek közeledtek az álláspontokhoz, ám a városvezetés akkoriban sem hozott nyilvánosságra részleteket és két évvel később, napjainkban sem történt semmi változás a bányánál, úgyanúgy a fiatalok járnak bandázni. Mi csak "Jószerencsét" kívánunk a bánya jövőjéhez.

img_1251.jpeg

Amennyiben sikeres lenne a vásárlás: az épületek bontásával kezdődhet a folyamat, mivel ezeket a téglaépületeket már nem lehet megmenteni. Ezt követően a környezet rehabilitációja, modern közművezetékek kiépítése és közlekedő útvonalak kialakítása kerülne terítékre. Ekkor állnának a nullán és innen tudnák az építkezéseket elkezdeni.

Videó:

 

Képek:

Források:  Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Wikipédia, Arcanum, 7300, Komlói Újság

Szólj hozzá

blog magyar pécs youtube videó vlog magyarország megye baranya erdő oldal elhagyatott bontás komló bánya mecsek 2023 magyarországon szénbánya elhagyatva vármegye urbex blogvideó zobák Szellemváros baranyamegye abandonedplace kalandzóna ABANDONED blogű kőszénbánya